I denna artikel kommer vi att gå igenom funktionen Boosta varianter. Boosta varianter är en funktion som förenklar navigeringen mellan olika varianter av en produkt. Boostern är ett verktyg som förbättrar navigeringen mellan varianter genom att justera synligheten av variantens egenskaper i produktvyn, och den är specifikt utformad för storlek och färg. Funktionen Boosta Varianter ingår i prenumerationen Platinum men det är även möjligt att lägga till funktionen i prenumerationen Premium

Det är bra om du är insatt i hur varianter fungerar innan du går igenom denna artikel. Läs därför gärna vår artikel för Varianter

Denna artikel täcker följande ämnen:

 1. Hur kommer jag igång?
 2. Förberedelser som krävs för att dessa alternativ ska fungera
  2.1. Förberedelser för knappar med text
  2.2. Förberedelser för bilder på varianterna
  2.3. Förberedelser för färgikoner
  2.4. Förbredelser för att kombinera bilder med knappar
  2.5. Förbredelser för att kombinera färgikoner med knappar
 3. Bra att veta
 4. Boosta varianter i Produktlistan
 5. Externa system och boost

1. Hur kommer jag igång? 

Börja med att kontakta vår support för att aktivera tillbehöret i din butik. När tillbehöret är aktiverat, kan du börja arbeta med dina varianter på ett helt nytt sätt.

Det finns fem olika alternativ för hur varianter kan visas på produktsidan. För att aktivera något av de önskade alternativen i din butik, vänligen meddela vår support vilket alternativ du önskar samt följ stegen nedan under Förberedelser som krävs för att dessa alternativ ska fungera.

Följande varianter finns tillgängliga för produktsidan:
1. Med hjälp av knappar med text:
mceclip1.png

2. Visa bilder på varianterna:
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 13.27.19.png

3. Med färgikoner:
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 15.02.19.png

4. Kombinera bilder med knappar:
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 13.29.17.png

5. Kombinera färgikoner med knappar:
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 13.29.56.png

2. Förberedelser som krävs för att dessa alternativ ska fungera:

Nedan kan du ta del av förberedelserna som krävs för att ställa in respektive alternativ:

2.1. Förberedelser för knappar med text
2.2. Förberedelser för bilder på varianterna
2.3. Förberedelser för färgikoner
2.4. Förbredelser för att kombinera bilder med knappar
2.5. Förbredelser för att kombinera färgikoner med knappar

2.1. Förberedelser för knappar med text:
mceclip1.png

För att detta alternativ ska fungera behöver du skapa en grupp under fliken Varianter inne på produkten i fråga. Denna kan du t.ex. döpa till Boosta Storlek eller Boosta Färg för att veta vilken grupp detta berör. 

För att göra detta går du till fliken Varianter (Se markerat i bild nedan) sedan trycker du på den gröna pennan (Se markerat med siffran 1 i bild nedan) och slutligen trycker du på Välj egenskapsgrupp och väljer Lägg till ny grupp

Skärmavbild 2023-10-24 kl. 14.14.35.png

Därefter namnger du gruppen t.ex. "Boosta Storlek" eller "Boosta Färg" som nämnt ovan (detta för att kunna särskilja mellan grupperna). Sedan väljer du Variant typ: Färg tryck slutligen på Spara (Se bild nedan).
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 14.07.31.png
Sedan trycker du på Lägg till ny egenskap och lägger till samtliga egenskaper som ska synas på text-knapparna. T.ex. Small, Medium, Large osv. (Se markerat i bild nedan). 

När alla egenskaper är tillagda trycker du på Skapa varianter av dina val (Se markerat i bild nedan). Fyll slutligen i önskat artikelnummer för dessa varianter och tryck på den gröna knappen Spara längst ner till höger i fönstret. 
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 14.22.01.png

Obs!
När booster variant är aktivt är standardvalet att använda knappar, använder du varken bilder eller färger så kommer dina varianter visa sig som knappar relaterat till egenskapens namn. I detta exempel heter egenskaperna: Grå, Blå och Svart.

Resultat i butiken:

mceclip1.png

2.2. Förberedelser för bilder på varianterna:

Skärmavbild 2023-10-24 kl. 13.27.19.png

För att visa dina varianter med bilder är det viktigt att du kopplar en bild till varje variant. Detta görs på produktnivå. För att göra detta går du in på Produkter -> Produkter och väljer din variantprodukt.
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 14.56.24.png

Lägg sedan till en bild på varje variant genom att fälla ut varianten och trycka på Välj bild (Se markerat i bild nedan). Tryck sedan på SparaSkärmavbild 2023-10-24 kl. 14.56.37.png

OBS! 
Skulle det saknas en bild på någon av varianterna så kommer inte den bilden visas, utan ersätts istället med en ikon som ser ut enligt nedan.

Skärmavbild 2023-10-24 kl. 14.58.41.png
Resultat i butiken:

Skärmavbild 2023-10-24 kl. 15.00.20.png

2.3. Förberedelser för färgikoner:
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 15.02.19.png

För att använda färger behöver du välja "Variant typ" Färg på gruppen. Gör detta genom att klicka på pennan bredvid gruppen "Färg" (Se markerat i bild nedan) och sedan på pennan vid den gröna knappen bredvid "Välj en eller flera grupper". Välj sedan alternativet Färg under "Variant typ" (Se markerat i bild nedan). Kom sedan ihåg att spara ändringarna genom att trycka på Spara (Se markerat i bild nedan). 

mceclip0.png 

När ni sparat så ska ni få upp en kolumn för färgkoder. Denna kolumn dyker upp under "Markera egenskaper" (Se markerat i bild nedan). 

Skärmavbild 2023-10-24 kl. 15.10.35.png


För att ange färgkoden, klicka på den gröna redigeringsknappen till höger (se markerat i bilden ovan). Därefter klickar du i fältet för färg, vilket kommer att öppna färgväljaren och låta dig välja en färg (se markerat i bild nedan). Alternativt kan du fylla i hexkoden (färgkoden) direkt i textfältet för färgen.

Glöm inte att klicka Spara på grön knapp ute till höger på denna färg rad (Se markerat i bild nedan). 
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 15.15.14.png

Obs!
Om hexkod saknas helt på en egenskap så kommer det ute i butiken visas som ett frågetecken på färgen enligt bild.

mceclip3.png

Resultat i butiken:
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 15.22.58.png

2.4. Förbredelser för att kombinera bilder med knappar:
Skärmavbild 2023-10-24 kl. 13.29.17.png

För att ställa in detta alternativ behöver ni följa steget 2.2. Visa bilder på varianterna samt informera supporten om att ni vill ha knappar istället för rullgardinsmeny på produktsidan så kommer detta alternativ vara synligt. 

2.5. Förbredelser för att kombinera färgikoner med knappar:


Skärmavbild 2023-10-24 kl. 13.29.56.png

För att ställa in detta alternativ behöver ni följa steget Förberedelser för färgikoner samt informera supporten om att ni vill ha knappar istället för rullgardinsmeny på produktsidan så kommer detta alternativ vara synligt. 

3. Bra att veta

Booster-funktionen styrs av variantgruppen 'Färg'. Det innebär att bilder och färgkoder endast kommer att påverka dessa egenskaper.

Booster-varianten är programmerad att följa en specifik ordning för att prioritera vad som visas, och den är uppdelad i tre steg:

 1. Först kommer Booster att söka efter bilder kopplade till produktvarianterna. Om den hittar bilder kommer den att visa dem.

 2. Om inga bilder hittas kommer Booster att leta efter färgkoder. Om den hittar färgkoder kommer färgen att visas.

 3. Om inga färgkoder hittas kommer Booster som standard att visa knappar med egenskapens namn.

Det innebär att du inte kan kombinera bilder och färger. Om du lägger till fler variantgrupper än bara färg kommer de att visas som knappar.

En annan viktig regel att känna till gällande bilder i Boostern är att när du kopplar bilder till varianter med fler egenskaper, som till exempel vår tröja som finns i vit i olika storlekar (small, medium och large), räcker det att koppla en bild till färgen vit eftersom färgen styr, och då kommer Boostern att känna igen detta och tilldela bilden till alla storlekar med vit färg.

 

4. Boosta varianter i Produktlistan

Nedan kan du ta del av hur Boosta varianter ser ut i produktlistan (ute i varugruppen). Denna funktion gör det tydligt för kunden att det finns flera varianter av produkten i form av flera färger och/eller storlekar. 

Skärmavbild 2023-10-25 kl. 11.09.30.png

 

5. Externa system och boost

Om butiken använder externa system som är styrande och ni vill börja använda Boosta varianter, då måste ni koppla variantgruppen till respektive Variant typ och sedan följa instruktionerna enligt ovan beskrivet i denna guide.

Exemplet nedan visar en variant av typen "Färg". För att Boosta varianter ska fungera korrekt behöver ni säkerställa att 'Variant typ' Färg är satt på gruppen Färg. Genom att ställa in detta för den valda gruppen kommer detta appliceras på alla nya varianter som använder just denna grupp.

----------------

Behöver du hjälp så kontakta gärna vår support på mejl, chatt eller telefon
040 - 602 09 00 , support@starweb.se , starweb.se

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.