I denna artikel kommer vi att gå igenom hur ni importerar produkter. För information om hur ni exporterar era produkter, klicka här

I denna artikel kommer vi att gå igenom 

 1. Import av Produkter
  1. Allmänt
  2. Tillgängliga produktfält
  3. Innehåll (Extra information)
  4. Kategorier
  5. Bildnamn
  6. Prislistor
  7. Relaterade produkter
  8. Produkttaggar
  9. Hur man importerar steg för steg
  10. Avancerade inställningar 
 2. Import av varianter
 3. Paketprodukter

Import av Produkter

Allmänt

Starwebs importverktyg stödjer filer i formatet CSV (Comma Separated Values) med följande textkodning: UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-15 samt Windows 1252.

Tillgängliga produktfält

Artikelnr Tillåtna tecken är A-Z, a-z, 0-9, ., _ & -. Detta fält är obligatoriskt.
Namn Detta fält är obligatoriskt.
Kort sammanfattning Max 150 tecken.
Lång beskrivning Har stöd för HTML-taggar.
Sidans titel SEO.
Sidans beskrivning SEO.
Pris Hur detta importeras beror på inställningen för pris under Inställningar -> Pris och prislistor. Anger ni priserna i admin som exkl moms importeras de som detta, anger ni inkl moms importeras de som detta. 
Moms Anges utan % och i heltal ex. 6,12 eller 25.
Extrapris  
Inköpspris  
Vikt Anges per kilo ex 0,5 eller 2.
EAN (European Article Number)  
Tillverkarens artikelnummer   
Antal i lager  
Innehåll (Extra information) En kolumn per extrafält. Läs mer här
Kategorier Skiljs med | och underkategorier med /
Tillverkare  
Läs mer-länk  
Moms  
Bildnamn Skiljs med |, ex bild1.jpg|bild2.jpg
Relaterade produkter Relaterade produkters artikelnummer separerade med |, ex 100|150|400
Google Produktkategori-ID  

 

Innehåll (extra information)

För att det skall vara möjligt att importera värden till de extra informationsfälten så måste de först skapas. Enklaste är att gå in på en produkt, scrolla ner till Logistik och där skapa era fält. Vid import så anger man vilken kolumn i filen som skall kopplas till vilket fält.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._10.52.35.png

Bildnamn

Du kan koppla en eller flera bilder till en produkt med hjälp av importverktyget. För att koppla flera bilder separerar du dem med |-tecknet.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._11.07.16.png

I exemplet ovan kommer bilderna Bil.jpg och Tåg.jpg kopplas till produkten.
Tänk på att bilderna måste vara uppladdade i webbutiken innan en import kan koppla ihop dem med en produkt. Du laddar upp dem på Utseende -> Mediabibliotek.

Kategorier

Det går bra att skapa en eller flera kategorier när man importerar sin produktfil. För att importera till flera kategorier så separerar du dem med |-tecknet.

Exempel: Kategori1|Kategori2

I nedan exempel vid import så kommer produkten att synas i både Kategori1 och Kategori2.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._10.59.23.png

Om du vill placera en produkt i en underkategori måste du skriva hela kategorivägen separerat med /-tecknet.

OBS om man använder \-tecknet så kommer det att tolkas som ett tecken i namnet för kategorin. Så se till att det är ett /-tecken som ni använder.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._11.01.52.png

I ovan exempel så kommer produkten att synas i Kategori2 som är underkategori till Kategori1.
Om ni vid import väljer att skapa kategorier om de inte redan finns så kommer hela strukturen skapas. Enligt ovan så kommer då Kategori1 bli huvudkategori och Kategori2 blir underkategori.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._11.04.16.png

 

Prislistor 

OBS - Prislistor ingår inte i alla butiksstorlekar. För att läsa mer vad som ingår i er butiksstorlek, klicka här

Det går enkelt att importera en eller flera prislistor med hjälp av importverktyget. Varje prislista ska ha sin egen kolumn i importfilen.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._11.11.51.png

I exemplet ovan är kolumn G och kolumn H två olika prislistor (Prislista ÅF 1 och Prislista ÅF 2).

När du importerar importfilen väljer du vilken kolumn som tillhör vilken prislista

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._11.12.38.png

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._11.13.00.png

Relaterade produkter

För att enkelt kunna koppla ihop relaterade produkter så kan du importera det via en CSV-fil. Det du skall tänka på är att när du skriver in de relaterade produkterna så är det produkternas artikelnr som ska skrivas in. Om det finns mer än en relaterad produkt så skiljer du dem med | -tecknet.

Exempel: 100|200|450

Ska_rmavbild_2020-08-18_kl._14.48.33.png

I vårt exempel ovan så kommer vald produkt få följande artiklar kopplade till sig som relaterade produkter: 100, 200 och 450 (se kolumn D).

Produkttaggar

När man skall importera produkttaggar så kan man göra detta på två olika sätt. Det enklaste sättet är att först skapa en produkt och koppla era produkttaggar till produkten. Gör sedan en export för att se hur strukturen ska vara (kolumntiteln). Andra sättet är att manuellt skriva in kolumntiteln direkt i filen. Nackdelen med att göra det är att importen är väldigt strikt med hur det ska vara skrivet. Man kan inte själv mappa upp och välja vart kolumnen skall importeras till. Utan detta gör importen själv när du laddat in filen. Det räcker alltså med ett litet fel och importen känner inte igen vart informationen skall kopplas till. 

Strukturen för kolumn titeln måste vara: Tag group (*språk*) - *gruppnamn*

Exempel:Tag group (sv) - Utomhuslek

export_template_tag_columns.png

OBS! Ett ganska vanligt fel om man använder LibreOffice är att bindestreck (-) blir ett "dubbelstreck" och därmed tolkas som ett helt annat tecken. Detta om man editerar kolumntiteln. Om ni vid import inte får en mappning så kolla så att bindestreck (-) är korrekt. Annars ser det ut som nedan. Gruppen “Utomhuslek” kan inte kopplas. 

*Detta verkar inte hända i Microsoft Excel

import_tag_error_double_bind_mark.png

import_tag_columns_error_libre_office_bindmark.png

När ni har filen redo med era taggrupper (kolumner) så är det bara att börja lägga in era taggar. OBS, importen kan endast skapa värden(taggar) och ej grupper.  

Lägg enkelt in era taggar i kolumnen och på den rad som er valda produkt är, se bild.
Kollar vi kolumn V så kan vi se “6-12 månader” och “1-3 år”. Har man flera taggar skiljer man dem med | -tecknet. Detta så att importen skall veta att det är en ny tagg och inte en och samma.

Ni kan lägga in hur många taggar ni vill. Är taggen redan skapad i admin så kommer den befintliga taggen kopplas till produkten utan att en ny kopia skapas. Om den inte redan finns så kommer den att skapas vid import. Tänk på att det ni importerar är det som kommer att kopplas. Det vill säga, om ni redan har en annan tagg kopplad till produkten men den finns inte i filen, så kommer den kopplas bort. Taggen raderas inte från admin, men kommer inte att synas på just den produkten. 

Det finns ingen begränsning på hur många taggar som ni kan lägga till eller koppla vid en och samma import. Vi rekommenderar dock att man börjar med några få för att se så det fungerar som man tänkt.

 

Hur man importerar steg för steg

Det är rekommenderat att läsa avsnittet Tillgängliga produktfält innan du genomför en import.

 1. För att importera produkter går du via Inställningar -> Importera.
  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._14.48.10.png
 2. Välj Produkter.
  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._14.49.58.png
 3. Klicka på knappen ‘Välj fil’ och välj importfil.
  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._14.50.37.png
 4. Om den första raden i din importfil inte innehåller rubriker, klickar du "Av" på inställningen ‘Första raden innehåller rubriker’.
  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._14.51.24.png
  Bilden nedan visar en importfil som innehåller rubrikerna Namn, Kort beskrivning och Artikelnummer.
  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._14.55.45.png

 5. Om du vill skapa nya kategorier eller tillverkare aktiverar du "Om produkterna du importerar har kategorier eller tillverkare som inte redan existerar i webbutiken så skapa dessa automatiskt".
  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._14.56.37.png
  Läs mer om kategoriimport i avsnittet Kategorier.
 6. Om importfilen innehåller bildnamn som du vill koppla till produkten kan du aktivera funktionen "Matcha & ersätt produktbilder via bildnamnen i filen".
  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._14.57.32.png
  Läs mer om import av bildnamn i avsnittet Bildnamn.
 7. Klicka sen på fliken ‘Avancerade inställningar’ och verifiera att dessa stämmer med din fil. Gå till avsnittet Avancerade inställningar i denna artikel om du är osäker på inställningarna

  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._15.00.05.png
 8. Klicka på knappen ‘Ladda upp och förhandsgranska’ längst ned till höger.
 9. Om filen är i korrekt format och har de kolumnnamn som används i Starweb så kommer kolumnerna att kopplas automatiskt med informationen som finns i dem. Om de inte kopplas automatiskt kan du koppla ihop de flesta kolumnerna i filen mot respektive fält i Starweb. Detta gör du genom att välja vilket fält kolumnen representerar i rullistan.
  T.ex. i bilden nedan innehåller den första kolumnen produktnamn därför har jag valt "Namn" i rullistan.

  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._15.01.41.png

 10. Om förhandsgranskningen ser ut såhär, dvs med all produktdata i samma kolumn:

  Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._15.02.40.png

  Beror detta med all sannolikhet på att Fältavgränsartecken under ‘Avancerade inställningar’ inte stämmer överens med Fältavgränsartecknet i importfilen.
  Läs mer under avsnittet Avancerade inställningar hur du löser detta.
 11. Efter du kopplat ihop alla fält som ska importeras så klickar du på knappen ‘Importera’ längst ned till höger. När importen är klar så kommer du att få ett mail samt en notifikation uppe till höger i admin (klockan).

  Om alla gått bra så kommer det stå att importen slutfördes utan problem. Om problem uppstod under importen så kommer det att finnas en länk till en fellogg. Du kan då öppna den och se vad för fel som inträffade samt vilken rad som det hände på. Ett vanligt fel kan vara felaktigt artikelnummer eller att kolumnen innehåller fler tecken än vad som tillåts.

OBS! Tänk på att priserna i filen kommer att importeras med samma inställning som ni har för priserna i admin under Inställningar -> Valuta och prislista. Det vill säga om ni anger priserna i admin med inkl.moms så kommer priserna i filen också hanteras och sparas på samma sätt.

Avancerade inställningar

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._15.00.05.png

Filens textkodning

Filens textkodning styr hur importverktyget ska läsa tecken så som åäö. De textkodningar som importverktyget stödjer är:

 • UTF-8
 • ISO-8859-1
 • ISO-8859-15
 • Windows-1252

Om filens textkodning är annorlunda än den som är vald i importverktyget kommer exempelvis åäö bli felaktiga vid import. Detta märker du i förhandsgranskaren, om å,ä eller ö inte formaterats korrekt har filen en annan textkodning än den som är inställd.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._15.10.39.png

Om du är osäker på vilken textkodning som gäller för din fil är det rekommenderat att prova alla
fyra i listan under Avancerade inställningar tills åäö formaterats korrekt i förhandsgranskaren.

Fältavgränsartecken

Fältavgränsartecken är det som styr hur importverktyget ska dela upp varje kolumn. Beroende på vilket program du använt för att skapa importfilen kan fältavgränsartecknet skilja. Om du under förhandsgranskning ser all information i en kolumn(se bild) har importfilen ett annat
fältavgränsartecken än vad som är inställt.

Ska_rmavbild_2019-01-25_kl._15.02.40.png

Om du är osäker på vilket fältavgränsartecken din importfil har är det rekommenderat att prova alla fyra i listan tills dess att kolumnerna visas korrekt i förhandsgranskaren.

Om du exporterat importfilen från webbutiken är fältavgränsartecknet komma ( , ) om du skapat filen via Excel är det semikolon ( ; ).

Omslutningstecken

Omslutningstecken är det som styr hur importverktyget läser av varje cell. Detta är generellt inget du behöver ändra på utan det hanteras automatiskt av importverktyget.

Escapetecken

Escapetecken är det som styr hur importverktyget ska läsa av speciella tecken i din importfil som t.ex. komma ( , ), semikolon ( ; ) etc. Generellt är detta inget du behöver ändra på utan det hanteras automatiskt av importverktyget.

Import av varianter

Denna funktion är i första hand gjord för att kunna importera nya produktvarianter till butiken. Att lägga till fler varianter till befintlig produktvariant är betydligt enklare att göra med befintlig funktion i admin.  Här kan ni läsa mer om varianthantering.

Då det kan bli rätt mycket data man måste ange i filen vid import av varianter så är det enklast att man först skapar varianterna vid förstaimport. När varianterna väl är skapade i admin så kan ni exportera dessa så att ni sen kan, i den nedladdade filen, ange resterande data för det andra fälten som går att importera.  Exempelvis pris, bilder, vikt etc.

Innan import av varianter sker så måste variantgruppen, och dess egenskap, först vara skapad i admin. Hur detta går till kan ni läsa om i vår variantguide här. Artikelnummersuffix är inget som behövs, vid import av varianter, då artikelnummer sätts på varje variant i filen. Exempel:

variant1.png

Gruppen som skapas blir tillgänglig för alla produkter ni vill göra om till variantprodukt, så detta görs endast en gång per grupp ni vill skapa.

Ska ni använda andra språk för varianterna, grupp eller egenskaperna, så sätts detta när ni skapar gruppen och egenskaperna i admin. Det går inte att importera översättning till grupp eller egenskaperna.

Det går ej att endast lägga till fler varianter till befintliga varianter, utan ni måste ha med alla varianter i filen. Skulle ni redan ha bilder på befintliga varianter och ni vill skapa om alla plus att ni lägger till fler varianter, så kommer befintliga varianter ha kvar sina bilder. Känner ni med er att detta är en variantprodukt som ni möjligen måste lägga till fler varianter i framtiden, så rekommenderar vi att ni sparar filen med dessa varianter. 

Det tillkommer några kolumner vid import av varianter. 

Rubriknamnen ni ser på bild är det som vi använder i systemet och vi rekommenderar att ni använder samma, eftersom vid import av filen så kommer systemet att känna igen rubrikerna och koppla ihop rätt kolumn med rätt fält i Starweb. I annat fall får man manuellt sätta vilka kolumner som ska importeras till vilket fält i Starweb.

variant2.png

Variants - sku

Här anges vad varje variant ska ha för artikelnummer. Förälderartikeln ska ligga överst och dess varianter under. I vårt exemplet är det rad 2 med artikelnummer 3810VM.

Variants - ProductParentSku

I detta fält ska artikelnummer för föräldern anges. Då vi ska skapa variant av förälderartikeln så ska det i vårt exemplet anges samma artikelnummer som föräldern har (3810WM), se bild ovan.

Variant -  attribute group 1 - sv

I detta fält anges vilken grupp som ska användas, i vårt exempel är det färggruppen som data ska hämtas ifrån. I denna kolumn så kommer det att stå samma grupp för alla rader.

Variant -  attribute value 1 - sv

I detta fält anges vilken egenskap i gruppen ‘Färg’ som ska användas, i vårt exempel och första raden är det vit. Beroende på vilka kombinationer ni skapar så kan det stå flera av samma färg per rad eller bara en gång per rad.

I bildexemplet ovan, ser ni att det finns flera kolumner för att kunna importera flera olika grupper. 

Variant - Attribute Group 2 - sv - Variant - Attribute Value 2 - sv

Variant - Attribute Group 3 - sv - Variant - Attribute Value 3 - sv

I bildexemplet så används endast Attribute Group 1(färg) och Attribute Group 2 (storlek).

Rekommenderat är att endast ha kvar dom kolumner där ni tänker importera data från, importen tar annars längre tid. I detta exempel hade vi tagit bort sista 2 kolumner "Group 3 - sv" och "Value 3 - sv" innan import.

I admin

När grupperna är skapade i admin och filen är klar så går ni till Inställningar -> Importera. Välj "Variantprodukter".

variant3.png

Sedan kopplar ni rätt kolumner till rätt fält i förhandsvisningen, precis som en vanlig import. Se exempel nedan:

variant4.png

Paketprodukter

Det går endast att uppdatera befintliga fält, som det går med normala produkter, enligt ovan beskrivning i denna guide.

Undantaget är nedan fält då dessa bestäms av det produkter som ingår i paketet och inställningen sätts efter att ni lagt till valda produkter som ska ingå.

 • Antal
 • Pris, även manuellt pris.
 • Vikt
 • Enhet

 

----------------

Behöver du hjälp så kontakta gärna vår support
Mejl: support@starweb.se Telefon: 040 - 602 09 00

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.