I denna artikel går vi igenom funktionen "Kundkonton med underkunder". Denna funktion tillåter flera inloggningar per kundkonto. Passar större företag, organisationer och myndigheter där varje kundkonto kan skapa så många under-användare de önskar, med förutbestämda faktura- och leveransadresser.

Beroende på din butiksstorlek kanske nedan information inte är relevant för dig. Här kan du läsa vad som ingår i de olika butiksstorlekarna. Om du är osäker på vilken butiksstorlek du har, kontakta vår support.

 Denna sidan täcker följande ämnen:

 1. Vad innebär funktionen 'flera användare per kundkonto'?
 2. Vad är skillnaden mellan en huvudkund och en underkund?
 3. Behöver kundkonton skapas i butiken för huvudkunder och underkunder?
 4. Instruktioner för att ställa in att kundkonton skapas i butiken
 5. Koppla underkund till huvudkund
 6. Vilken prislista kommer huvudkunder och underkunder att få?
 7. Inställningar för huvudkunder och underkunder
 8. Inställningar för utskick av orderdokument
 9. Vem har behörigheter till huvudkund och underkund?
 10. Alternativ leveransadress för underkunder
 11. Vad händer om jag raderar en huvudkund?
 12. Vad händer om jag raderar en underkund?

Vad innebär funktionen 'flera användare per kundkonto'?

Denna funktion ger er möjlighet att ha återförsäljare som är anslutna till er butik och som i sin tur har säljare som kan själva lägga beställningar. Alternativt kan er huvudkund använda denna funktion för att lägga beställningar åt sina säljare. Tanken är att ni som administratörer inte nödvändigtvis behöver lägga beställningar själva, även om ni har den möjligheten. Istället är denna funktion främst till för era huvudkunder.


Vad är skillnaden mellan en huvudkund och en underkund?

En huvudkund är en företagskund som har inställningen "Företag" på sitt konto. En underkund kan vara antingen ett företag eller en privatperson. Varje huvudkund har möjlighet att ha flera underkunder kopplade till sitt konto, men varje underkund kan endast vara kopplad till en huvudkund.

Det är viktigt att notera att en underkund som standard inte har möjlighet att ändra sina egna faktura- och leveransuppgifter. Dessa uppgifter kan enbart ändras av huvudkunden eller en administratör. Men möjligheten finns för underkunden att lägga till en annan leveransadress (Observera att detta enbart gäller för Starweb's kassalösning för faktura och inte snabbkassor som Klarna Checkout, Nets Checkout, med mera, då vi inte har kontroll över dessa). Se ytterligare information om inställningar för detta under stycket Alternativ leveransadress för underkunder.


Behöver kundkonton skapas i butiken för huvudkunder och underkunder?

Ja, kundkonton är en nödvändig del. Dessa konton kan skapas på flera sätt: antingen genom användning av 'mina sidor' direkt i butiken, när en order läggs i kassan, eller genom att en administratör lägger till dem.

En guide om hur man skapar konton i admin finns här.

Det är viktigt att notera att det enda fält som inte kan läggas till på ett underkunds konto vid skapande i butiken är "Extra e-post för orderkopior." Detta fält kan läggas till av en administratör eller huvudkund på underkundens konto.


Instruktioner för att ställa in att kundkonton skapas i butiken:

Gå till Inställningar -> Kassa och kundvagn. Under "Skapande av konto i kassan" finns sedan följande inställningar tillgängliga:

 1. Skapa kundkonto: Denna inställning tvingar alla kunder att skapa ett kundkonto i kassan för att kunna logga in i butiken.

 2. Kund kan själv välja: Med den här inställningen kan kunder välja att inte skapa ett kundkonto genom att inte ange ett lösenord i kassan.

 3. Skapa inte kundkonto: Om du väljer detta alternativ, ges kunder ingen möjlighet att skapa ett konto för att logga in i butiken. Dessutom kommer sidan 'mina sidor' i butiken att försvinna eftersom den normalt används för att skapa eller logga in på ett konto. Observera att kunder inte heller kommer att kunna logga in för att följa sina beställningar om detta alternativ är aktiverat.

Screenshot 2023-10-17 at 10.14.17.png


Koppla underkund till huvudkund:

1. För att koppla en underkund till en huvudkund, gå till den önskade huvudkundens konto och leta efter fältet 'Underkund'. Där hittar du en knapp till höger med texten 'Lägg till underkund'. Klicka på den för att koppla en underkund till huvudkunden (Se markerat i bild nedan).

mceclip0.png

2. Sedan dyker ett fält upp som tillåter dig att söka efter kundens namn eller kundnummer (Se bild nedan).

mceclip1.png

3. När en underkund har lagts till på huvudkundens konto, kommer det att se ut enligt nedan exempelbild. Du har också möjligheten att direkt klicka på underkundens namn för att komma till underkundens uppgifter (Se bild nedan).

mceclip2.png

 4. Inne på underkunden ser det ut enligt nedan exempel. Inne på underkundens kundkort är det även möjligt att gå tillbaka till Huvudkunden genom att klicka på länken under fliken "Huvudkund" (Se markerat i bild nedan).

mceclip3.png

 

Vilken prislista kommer huvudkunder och underkunder att få?

När en kund skapar ett kundkonto, oavsett om de är huvudkund eller underkund, kopplas automatiskt huvudprislistan till deras konto. Om en huvudkund önskar använda en annan prislista, kan detta ändras inne på deras kundkonto i admin.

När en underkund kopplas till en huvudkund, kommer underkunden automatiskt att använda huvudkundens prislista. Om det finns en underprislista under landsprislistan som hör till kundens geografiska plats, kan du välja att tilldela denna underprislista till underkunden. Till exempel, om både huvudkund och underkund tillhör landet Sverige, och huvudkunden har kopplats till underprislistan ÅF Sverige, kommer underkunden automatiskt att använda prislistan ÅF Sverige. Om det finns flera underprislistor under huvudprislistan, kan du i efterhand ändra underkundens prislista till en annan underprislista som ligger under huvudprislistan.

Om en underkund har landet Norge på sitt kundkonto, kommer de automatiskt att använda landsprislistan för Norge. Om du vill tilldela underkunden prislistan ÅF Norge, måste detta göras manuellt inne i admin.

Endast butikens administratör har behörighet att ändra vilken prislista som ska användas för varje kundkonto. Om du vill veta mer om prislistor och hur de kopplas till kunder, kan du läsa mer här.

mceclip0.png


Inställningar för huvudkunder och underkunder:

Gå till Kunder -> Kunder i admin så finner du inställningar för huvudkunder och underkunder. 

 1. Tillåt huvudkund att logga in som underkund: Om denna inställning är aktiverad, kan era huvudkunder logga in på underkundens konto direkt från butiken. Syftet är att låta huvudkunden lägga en order åt underkunden (se markeringen nedan).

  När du loggar in som underkund, förblir du inloggad som sådan tills du aktivt klickar på "Logga ut" längst uppe till höger under 'mina sidor'. När du väljer att logga ut från underkunden, kommer du åter att vara inloggad som huvudkund, och du fortsätter som huvudkund tills du också klickar på "Logga ut" under 'mina sidor' (Se markerat i bild nedan).

 2. Tillåt underkunder att logga in: Om denna inställning är aktiverad, ger den era underkunder möjlighet att logga in (Se markerat i bild nedan).

  mceclip1.png

   

mceclip2.png


Inställningar för utskick av orderdokument:

Under Kunder -> Ordrar i admin, klicka på kugghjulet som finns längst upp till höger för att hitta denna inställning.

Om inställningen är aktiverad kommer alla e-postutskick att riktas endast till huvudkunden. Till exempel, orderbekräftelser skickas enbart till huvudkunden när en order läggs, och e-postmeddelanden skickas när ni ändrar orderstatus samt eventuellt när ni skickar ut kvitton, följesedlar och liknande dokument.

mceclip0.png

Vem har behörigheter till huvudkund och underkund?

 • Administratören av butiken har alltid full behörighet att ändra alla kunder i butiken. Om det finns flera administratörer kan behörigheterna vara begränsade, och mer information om rättigheterna finns här.

 • Huvudkunden har möjlighet att ändra alla sina egna uppgifter samt uppgifterna för alla sina underkunder.

 • Underkunder har endast befogenhet att begära en ny länk för att återställa sitt lösenord för sitt konto. Alla andra uppgifter kan endast ändras av huvudkunden eller administratören. Det är värt att notera att underkunder kan ha möjligheten att lägga till en annan leveransadress i kassan vilket möjliggör separata faktura- och leveransadresser. ((Observera att detta enbart gäller för Starweb's kassalösning för faktura och inte snabbkassor som Klarna Checkout, Nets Checkout, med mera, då vi inte har kontroll över dessa). Se ytterligare information om inställningar för detta nedan.

Alternativ leveransadress för underkunder

Observera att denna funktion endast är möjlig om butiken använder Starweb's kassalösning för faktura. Detta alternativ är alltså inte möjligt för snabbkassor som Klarna Checkout, Nets Checkout, med mera, då vi inte har kontroll över dessa.

Gå till Kunder -> Kunder och lokalisera huvudkunden. Inne på Huvudkundens kundkort kan du slå igång "Tillåt underkunder att ange en leveransadress" (Se markerat i bild nedan). Denna funktion tillåter kunden att fylla i en annan leveransadress själv i kassan. 
Screenshot 2023-10-17 at 11.06.25.png

När funktionen är aktiverad och kunden väljer Starweb's fakturakassalösning, kan underkunden på Mina sidor, under fliken Kunduppgifter, kryssa i 'Leverera till en annan adress' och fylla i den nya adressen (se markeringen på den första bilden nedan). Alternativt kan underkunden även i kassan kryssa i 'Leverera till en annan adress', vilket tillåter användning av separata faktura- och leveransadresser (se markeringen på den första bilden nedan). Underkunden har också möjlighet att lägga till en annan adress.
Screenshot 2023-10-17 at 11.34.55.png
Screenshot 2023-10-17 at 11.14.29.png

Observera:

Om denna funktion slås av och kunden sedan tidigare fyllt i alternativ leveransadress så kommer även den alternativa leveransadressen försvinna. Det är därmed endast den ursprunliga adressen som står på underkundens kundkort som kommer att kvarstå. 

Vad händer om jag raderar en huvudkund?

När en huvudkund raderas, kommer även deras underkunder att raderas. Dessutom kommer namn, adress och telefonnummer kopplade till huvudkunden att tas bort från ordrar.

Det är viktigt att notera att ordrar som har lagts av huvudkunden åt underkunden inte kommer att påverkas och kommer att förbli oförändrade.


Vad händer om jag raderar en underkund?

Tar du bort underkunder kommer deras ordrar att föras över till respektive huvudkund.

 top

----------------

Behöver du hjälp så kontakta gärna vår support på mejl, chatt eller telefon
040 - 602 09 00 , support@starweb.se , starweb.se

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.