Tillsammans med vårt Unifaun/Pacsoft tillbehör kan man enkelt överföra ordrar direkt från Starweb. På denna sidan går vi igenom hur man kommer igång med Unifaun/Pacsoft, hur ordrar överförs och rekommenderade arbetsätt.

Innehållsförteckning:

 


Skillnaden mellan Unifaun och Pacsoft

Pacsoft är för dig som enbart använder PostNord, medan Unifaun har fler funktioner och är helt transportörsneutralt.

Oberoende vilken som lösning som passar dig bäst fungerar båda systemen alldeles utmärkt tillsammans med Starweb.

Mer information om dess skillnader och våra priser finner du här

 


Installera Unifaun/Pacsoft

Nedan guide förutsätter att du har Unifaun, men du kan följa precis samma steg om du har Pacsoft. Skillnaden är att du loggar in på https://www.pacsoftonline.se istället för Unifaun online. 

1. Logga in på ditt Unifaun/Pacsoft konto

2. Klicka på Underhåll i menyn och välj därefter API-nycklar

mceclip0.png

3. Klicka på knappen Ny API-nyckel högst upp

mceclip2.png

4. Klicka i Web Service-anrop (REST)

mceclip3.png

5. Ange Developer-Id 0000057977 och klicka sedan på slutför.

mceclip5.png

6. Spara ned ID och Hemligt ID (du behöver dessa uppgifter senare i guiden)

mceclip6.png 

7. Klicka på Underhåll > Avsändare i toppmenyn.

mceclip7.png

8. Klicka på Ny avsändare högst upp på sidan

mceclip8.png

9. Ange valfritt värde i fältet Snabbsöksvärde. Spara ned vad du anger då du behöver det i senare steg.

mceclip9.png

10. Scrolla ned till Adressuppgifter och ange dina företagsuppgifter.

mceclip10.png

11. Scrolla ned på sidan tills du hittar den eller de transportörer som du tänker använda. Ange transportörens kundnummer. Om du är osäker på vilket kundnummer du har hos transportören är det rekommenderat att kontakta Unifaun eller Pacsoft support.

 

mceclip11.png

12. Klicka på Spara längst ned på sidan

mceclip12.png

13. Logga in i admin för din webbutik

14. Klicka på Inställningar > Unifaun/Pacsoft

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._09.18.57.png

15. I fältet Unifaun ID anger du ID från steg 6. I fältet API Nyckel anger du hemligt ID från steg 6. I fältet Snabbsökvärde för Avsändare anger du avsändaren du valde i steg 9

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._09.29.29.png

16. Om du vill aktivera Statusuppdateringar klickar du inställningen under avsnittet Inställningar. Om du är osäker på vad Statusuppdateringar innebär kan du läsa mer här.

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._09.31.31.png

17. Klicka på Spara längst ned till höger på sidan.

Nu är Unifaun/Pacsoft installerat. Det är rekommenderat att läsa vidare under avsnitten Överför ordrar och Koppla ihop fraktsätt.

Om du får några felmeddelande under installationen är det rekommenderat att kontakta vår support för vidare hjälp.

 


Överför order

Mottagna ordrar överförs inte till Unifaun/Pacsoft direkt. Detta så att du som butiksägaren ska ha möjlighet att ändra i ordern innan den överförs.

För att överföra en order går du in på ordern i Admin och ändrar orderstatusen till Plocking
Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.09.14.png

För att överföra ordern klickar du på Spara längst ned till höger på sidan.

Om du inte vill överföra specifikt denna ordern till Unifaun men vill ändra att orderstatusen kan ändras kan du klicka av Skapa frakthandlingar i Unifaun. 

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.10.50.png

Överför order direkt till Unifaun/Pacsoft vid mottagande

Om du vill att ordrarna ska överföras direkt till Unifaun/Pacsoft utan att behöva ändra orderstatus för varje order går du via Inställningar > Orderstatusar

OBS! Tänk på att en order som överförts tilL Unifaun/Pacsoft inte går att uppdatera/ändra i efterhand. Vi rekommenderar därför generellt inte att överföra ordrar direkt till Unifaun/Pacsoft vid mottagande utan istället manuellt överföra. Om du är osäker på vad som passar dig bäst rekommenderar vi att du kontakta vår support. 

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.14.00.png 

Längst ned på sidan aktiverar du Sätt ordern till Plocking direkt efter ordern är mottagen.

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.16.49.png  

Klicka sedan på Spara längst ned till höger på sidan. Detta kommer medföra att alla ordrar automatiskt får orderstatusen Plocking och således överföras direkt till Unifaun/Pacsoft utan din handpåläggning. 

Massöverför ordrar till Unifaun/Pacsoft

Istället för att manuellt ändra orderstatusen till Plocking för varje order har du möjlighet att massuppdatera dem och således överföra flera ordrar samtidigt.

För att massuppdaterar ordrarna går du till din orderlista i admin. Markera sedan de ordrar du vill överföra:

 Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.27.16.png

TIPS! Använd sökverktyget för att filtrera fram mottagna ordrar

Klicka sedan på Åtgärder för markerade ordrar.

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.30.17.png

Klicka på avsnittet Ändra orderstatus och välj orderstatusen Plocking i rullistan

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.31.06.png

Klicka på knappen Ändra ordrar nere till höger för att massöverföra alla markerade ordrar.

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._10.31.54.png

Låt Unifaun behandla ordrarna

För att ytterligare minska orderadministrationen kan du aktivera en funktion som Unifaun kallar Statusuppdateringar. Genom att aktivera funktionen kommer Unifaun automatiskt rapportera tillbaks till webbutiken när ordern skickas och då automatiskt behandla ordern.

Med hjälp av Statusuppdateringar slipper du manuellt ange kollid på ordern och du slipper manuellt behandla den, det räcker att du bokar frakten i Unifaun, resten sköter kopplingen.

Innan du kan aktivera funktionen i Starweb måste du dubbelkolla att tjänsten är aktiverad i Unifaun. Tjänsten finns endast i Unifaun PLUS. Kontakta vår support om du är osäker.

Efter du aktiverat tjänsten i Unifaun loggar du in på Starweb och går via Inställningar > Unifaun/Pacsoft

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._09.18.57.png

Scrolla ned på sidan och slå på Aktivera statusuppdateringar

Ska_rmavbild_2018-12-02_kl._11.16.49.png 

Klicka Spara längst ned på sidan.

Låt Unifaun skicka ut spårningslänk

Om du vill att din slutkund ska få information från Unifaun om hur de spårar sitt paket kan du aktivera deras föraviserings-funktion. Om du aktiverar denna funktionen kommer Unifaun skicka ut ett mejl till slutkund när paketet skickas iväg med information hur paketet spåras.

Tänk på att webbutiken automatiskt skickar ut en spårningslänk till slutkund i samband med att ordern behandlas i webbutiken (förutsatt att ordern har ett kollid).

För att aktivera föraviserings-funktionen går du via Inställningar > Unifaun/Pacsoft

Ska_rmavbild_2018-11-20_kl._09.18.57.png

Scrolla ned på sidan och slå på Föravisering

Ska_rmavbild_2018-12-02_kl._11.24.37.png

Klicka på Spara längst ned på sidan.


Koppla ihop fraktsätt

När en order överförs till Unifaun måste du som användare manuellt välja vilken transportör som ska hantera frakten samt manuellt aktivera eventuella extra tjänster så som sms-avi. 

För att minimera det manuella arbetet kan du i Starweb koppla ihop ett fraktsätt med en transportör i Unifaun samt ställa in eventuella extra tjänster som ska aktiveras.

Innan du kan koppla ihop ett fraktsätt behöver du en tjänstekod. Tjänstekoden är en speciell kod man hämtar från Unifaun som unikt identifierar en transportör. Du hittar alla tjänstekoder genom att:

1. Logga in på Unifaun

2. Klicka på Hjälp > Kodlistor

mceclip13.png

3. Välj Tilläggstjänster / Tillval​ och klicka sedan på knappen Visa

mceclip14.png

4. Leta upp din transportörtjänst i rullistan och kopiera tjänstekoden till vänster om namnet. På bilden nedan är min transportörtjänst DHL Paket och således är min tjänstekod AEX. Om ditt transportör inte finns med i listan är det rekommenderat att kontakta Unifaun för vidare hjälp. 

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._11.50.52.png

Efter du kopierat tjänstekoden ska du lägga till den på rätt fraktsätt. Detta gör du genom att:

1. Logga in i din webbutik.

2. Gå via Inställningar > Fraktsätt

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._11.52.42.png

3. Klicka på fraktsättet du vill koppla ihop, på bilden nedan har jag klickat på fraktsättet DHL

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._11.54.54.png

4. Scrolla ner och klicka på "Visa fler godsinställningar". I fältet tjänstekod för fraktsätt klistrar du in tjänstekoden du kopierade tidigare:

mceclip16.png

5. Klicka på Spara längst ned på sidan.

Nu är det klart, varje gång en kund lägger en order med valt fraktsättet kommer Starweb automatiskt koppla på rätt transportör i Unifaun när ordern överförs. Om du använder några tilläggstjänster med transportören, som t.ex. SMS-avi, är det rekommenderat att du följer avsnittet Lägg till tilläggstjänster. 

Lägg till tilläggstjänster

I tidigare avsnitt har vi gått igenom hur man kopplar ihop ett fraktsätt i Starweb med en transportör i Unifaun. På detta sättet slipper du som butiksägare manuellt välja tjänst efter ordern överförts.

För att ytterligare minimera din administration kan du koppla på eventuella tilläggstjänster till fraktsättet. På detta sättet slipper du aktivera dessa varje gång du bokar frakten i Unifaun.

För att lägga till en tilläggstjänst behöver du först tjänstekoden för tilläggstjänsten. Denna finner du genom att:

1. Logga in på Unifaun

2. Klicka på Hjälp > Kodlistor

mceclip13.png 

3. Välj Tilläggstjänster / Tillval​ och klicka sedan på knappen Visa

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._11.48.06.png

4. Scrolla ned i listan tills du hittar den transportör som tilläggstjänsten tillhör. Under transportörsnamnet finner du alla tillgängliga tilläggstjänster och dess tillhörande tjänstekod. Koden står till vänster om tilläggstjänsten.

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._12.06.53.png

5. Kopiera en eller flera koder (du kan koppla på hur många tilläggstjänster som helst).

6. Logga in i din webbutik.

7,. Gå via Inställningar > Fraktsätt

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._11.52.42.png

8. Klicka på fraktsättet i fråga

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._11.54.54.png

9. Scrolla ner, klicka på "Visa  fler godsinställningar", hitta Tilläggstjänster (separera flera koder med mellanslag), och klistra in koden i rutan. Om du har fler koder separerar du dem med ett mellanslag:

mceclip17.png

10. Klicka på Spara längst ned på sidan.

Nu är du klar, varje gång en order överförs med fraktsättet kommer tilläggstjänsterna aktiveras automatiskt i Unifaun. Det finns vissa typer av tilläggstjänster som kräver speciell hantering, det är därför rekommenderat att titta under avsnittet "Speciella tilläggstjänster" och dubbelkolla att du inte använder en sådan tilläggstjänst.

Speciella tilläggstjänster

Vissa typer av tilläggstjänster kräver att du anger dem på ett speciellt sätt i Starweb för att det ska fungera korrekt med Unifaun. Nedan finner du en lista på vilka typer av tilläggstjänster detta berör och hur du anger dem i Starweb för att det ska fungera.

Tänk på att nästa alla tilläggstjänster inte kräver speciell hantering. Om du är osäker är det därför rekommenderat att lägga till dem som vanligt och testa ifall det fungerar. Skulle det mot förmodan inte fungera kan du kontakta vår support för vidare hjälp.

Paketkod:

Vissa typer av tilläggstjänster är såkallade paketkoder. För att dessa ska fungera måste du ange prefixet packagecode: innan själva tilläggstjänstkoden. Se bild nedan:

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._12.26.14.png

I ovan exempel har är alltså själva tilläggstjänstkoden OP och det är markerat som en paketkod med prefixet packagecode:

Termcode:

Tilläggstjänter som är så kallade termcodes kräver prefixet termcode:. Se bild nedan:

Ska_rmavbild_2018-12-01_kl._12.31.44.png

I ovan exempel är alltså själva tilläggstjänstkoden 022 och det är markerat som en paketkod med prefixet termcode:

Tur och Return

Hos vissa transportörer kan man aktivera tilläggstjänsterna "Tur" och "Retur". Dessa tilläggstjänsterna är lite speciella och finns inte med i Unifauns ordinarie lista av tilläggstjänster. 

För att aktivera båda tjänsterna behöver man lägga till koden BOTH:

Ska_rmavbild_2018-12-02_kl._11.07.05.png

 

----------------

Behöver du hjälp så kontakta gärna vår support på mejl, chatt eller telefon
040 - 602 09 00 , support@starweb.se , starweb.se

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp